Palvelut

 • Osteopatia

  Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on erikoistunut mm. tuki -ja liikuntelinten sairauksien kliiniseen tutkimukseen ja manuaaliseen hoitoon. Vuodesta 1994 koulutetut osteopaatit ovat olleet Suomessa rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden ammatinharjoittamista valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA. Lisäksi osteopaattien ammatillista toimintaa valvoo Suomen Osteopaattiliitto ry www.suomenosteopaattiliitto.fi.

  Osteopaatin ammattitaidon keskeinen osaaminen sisältää yksityiskohtaisen tuki- ja liikunta elimistön anatomian, fysiologian ja biomekaniikan tietämyksen. Osteopaatti tutkii nikamien ja nivelten liikkuvuutta manuaalisesti sormin tunnustellen. Esimerkiksi nikaman normaalin liikkuvuuden alentuminen aiheuttaa yleensä lihasjännitystä ja kipua kyseisen nikaman alueella. Osteopaatit käyttävät myös neurologisia ja ortopedisiä testejä tutkiessaan asiakasta.

  Pääasiallinen hoitomenetelmä on nivelten, lihasten ja nikamien liikuttelu pehmein, rytmisin liikkein käyttäen apuna ns. pitkää vipua. Muina hoitotekniikoina käytetään erilaisia pehmytkudoskäsittelyjä, nikama- ja nivel mobilisaatiota sekä suoraa manipulaatiota. Vaikka hoito kohdistuu tuki -ja liikuntaelimistöön, osteopatialla voidaan hoitaa myös muita elimistön häiriöitä.

  Tyypillisiä osteopaatin hoitamia tuki -ja liikuntaelinvaivoja ovat mm:
  Päänsäryt, niskan jäykkyys, niskan retkahdusvammojen jälkitilat, hermojen pinnetilat "jäätynyt olkapää", käsivarren kipu. "tenniskyynerpää", astmaoireet ja hengitysongelmat, ranne -ja käsikivut, alaselkäkivut, lonkan, reiden, polven alueen vaivat, välilevyperäiset ongelmat, ryhtivirheongelmat, raskaudenaikaiset selkäongelmat, säären-, nilkan- ja jalkaterän vaivat sekä erilaiset rasitusvaivat ja urheiluvammat.
  Osteopaattinen hoito sopii erinomaisesti myös leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen.

 • Kuntotestaus ja kunto-ohjelmat

  Kuntotesti antaa välittömän palautteen testattavan sen hetkisestäkuntotasosta. Maksimaalisen hapenottokyvyn testaamiseen käytän Fit Ware -polkupyöräergometritestiä. Testi on asiakkaalle turvallinen ja helppo. Testituloksen perusteella laaditaan asiakkaalle liikuntaohje.

  Maksimaalisen hapenkulutuksen arviointi -testi on koko toimintakyvyn testi, joka mittaa sydämen ja verenkiertojärjestelmän, keuhkojen, työskentelevien lihasten ja niitä huoltavien järjestelmien toiminnan tehokkuutta.

  Maksimaalisen hapenkulutuksen paraneminen on yhteydessä useisiin terveysvaikutuksiin. Maksimaalisen hapenkulutuksen nostaminen heikosta keskitasoon vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin noin 50%:lla.

  Lihaskuntotesteillä mitataan henkilön lihasvoimaa ja lihasten kestävyyttä. Jalkojen, selkä- ja vatsalihasten kuntoa testataan 30 sekunnin toistotesteillä. Käsilihasten testaamiseen käytetään mm. käsipainopunerrustestiä (naisilla 2 x 5 kg käsipainot ja miehillä 2 x 10 kg käsipainot). Tuloksia verrataan viitearvoihin.

  Kuntotesti sopii hyvin aloitteleville kuntoilijoille, aktiivisesti liikkuville sekä urheilijoille. Työnantajan panostus henkilökunnan työkyvyn parantamiseen ja ylläpitoon on varmasti työpaikan tuottavuuden hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia. Sairauspoissaolot vähenevät, työntekijät jaksavat paremmin jne. Kuntotestipalautteella on lähes aina motivoiva vaikutus saada työntekijä innostumaan säännöllisestä liikunnasta. Jatkotestien avulla on helppo seurata kunnon kehittymistä.

  Voin tulla testaamaan myös yrityksen/työpaikan toimitiloihin!

 • Muut palvelut

  Klassinen hieronta, ohjatut Gymstick -jumpat, kirkkovenesoutu/valmennus.


Ota yhteyttä :